परीक्षेची इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय अंतिम उत्तरसूची 
या परीक्षेचे परीक्षार्थी, मार्गदर्शक शिक्षक, पालक, शाळा आणि क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) रविवार दि. १२ फेब्रुवारी, २०२३ अंतिम उत्तरसूची
शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२३ अंतिम उत्तरसूची
शिष्यवृत्ती परीक्षा रविवार दि. १२ फेब्रुवारी, २०२३ अंतिम उत्तरसूची